Špeciálna kvalita výrobkov spoločnosti Dr. Wolz

ISO 9001 a HACCP certifikáty.

Môžete si byť istí, že dodržiavame najvyššie štandardy, pokiaľ ide o kvalitu našich výrobkov a výrobných postupov. Tu, vo firme Dr. Wolz, kladieme osobitný dôraz na dobrú biologickú dostupnosťou biologických látok. Dôvodom sú životne dôležité látky, ktoré najúčinnejšie, ak sú absorbované v ich prírodnej forme, a v ich synergickej zmesi.

Spoločnosť Dr. Wolz Zell GmbH vlastní medinárodne akreditovaný certifikát kvality v súlade s DIN EN ISO 9001 (pre vývoj, výrobu a predaj), a certifikovaný HACCP koncept. Aby boli splnené požiadavky certifikácie, spoločnosť Dr. Wolz Zell GmbH kladie dôraz na potrebu udržovať sa na vrchole kvality, spokojnosť zákazníkov a neustále sa zlepšovať v oblasti manažmentu kvality.

Čo sa skrýva za skratkou ISO 9001 ?

Štandard ISO 9001 nie je metóda riadenia, je to štandard respektíve norma, ktorá slúži ako referenčný model pre nastavenie základných riadiacich procesov v organizácii, ktoré pomáhajú neustále zlepšovať kvalitu poskytovaných výrobkov alebo služieb a spokojnosť zákazníka. Je to norma procesne orientovaná. Rovnako ako ostatné normy ISO vyžaduje následnú certifikáciu zavedeného systému riadenia a zavedených procesov v organizácii. Výsledkom je certifikát, ktorý je medzinárodne uznávaný a je predpokladom určitej zrelosti a vyspelosti organizácie.

Čo sa skrýva za skratkou HACCP ?

HACCP (hazard analysis and critical control points znamená analýzu nebezpečenstiev a metódu kritických kontrolných bodov) je systém, ktorý bol v 60. rokoch minulého storočia vyvinutý v USA pre Národnú leteckú a vesmírnu agentúru (NASA), ktorá potrebovala zabezpečiť 100 % ochranu všetkých potravinových a výživových produktov pred mechanickými, toxickými, chemickými alebo fyzikálnymi kontamináciami. HACCP bol využívaný na testovanie finálnych produktov na potvrdenie bezpečnosti potravín ako preventívny systém produkcie bezpečných potravín, ktorý mal univerzálne uplatnenie. Celý systém bol vybudovaný tak, aby vylúčil alebo na maximálne možnú mieru minimalizoval riziká, ktoréby mohli spôsobiť kozmonautom infekcie, choroby alebo poranenia. HACCP vybudil pozornosť mnohých štátov, ktoré ho začali analyzovať a testovať. Postupne sa stával medzinárone akceptovaným a prijímaným. V roku 1992 bol HACCP včlenený do európskej legislatívy a stal sa celosvetovým štandardom.