Zodpovednosť

zodpovednost.jpgAko rodinný podnik kladieme zvláštny dôraz na dôveru a udržateľnosť. Výkonní riaditelia, Angela Wenzel (rodená Wolz) a Dr. med. Dipl.-Ing. Georg Wolz pokračujú v práci zakladateľa firmy - svojho otca - Siegfrieda Wolza, a ručia svojim menom za kvalitu výrobkov Dr. Wolz a ich účinnosť.

 

Zodpovednosť pre nás znamená spĺňanie najvyšších štandardov kvality našich produktov.

To zahŕňa starostlivý výber surovín, pravideľné analýzy rezíduí, certifikované procesy výroby a testovanie účinkov načich produktov nezávislými výskumnými inštitúciami. Toto je jasný dôvod, prečo jeden z našich výrobkov už po tretí krát vyhral ocenenie - produkt zdravej výživy v roku 2015.

 

Zodpovednosť pre nás navyše znamená aj zodpovednosť za spoločnosť (ľudí) a životné prostredie. Príkladom je naša účasť s našim logistickým partnerom DHL v ochrannom programe Go Green ( jazdi nazeleno/zdravo), taktiež používanie obnoviteľných zdrojov energie ( fotovoltická elektráreň, geotermálna energia)

V neposlednom rade taktiež nesieme zodpovednosť za našich zamestnancov. V roku 2011 spoločnosť Dr. Wolz bola vybraná ako najlelpší zamestnávateľ v Rhein- Main kraji.